Tűzvédelem

biztonságszervezés.hu

De mi is az a tűzvédelem?

A tűzvédelem alapvetően két területre tagozódik, az egyik tűzoltó-mentő-, a másik a megelőző tevékenység. A mindennapi életben egyre nagyobb jelentőséget kap a megelőzés, hisz ennek gondos tervezésével, az észszerű biztonság kialakításával mind több érték (emberi élet, vagyon) menthető meg.

A tűzvédelem részletes szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg. E törvény fogalmi szinten rögzíti (4. § b) pont), hogy a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.

Szolgáltatásaink

N

Tűzvédelmi és munkavédelmi szabályzatokat készítünk el az Ön cégére szabva, kompletten összeállítva.

N

Igény esetén az összeállított anyagot elektronikusan is el tudjuk Önnek küldeni bármikor, így könnyen bemutatható, ha erre szükség van.

N

Sok esetben törvényileg kötelező tűzvédelmi szakembert alkalmazni, a velünk kötött átalánydíjas szerződéssel Ön ennek eleget tesz.

N

Nem száraz és unalmas oktatást végzünk, hanem érthetően, példákkal és gyakorlatokkal mutatjuk be a munkavédelmet.

N

Képviseljük cégét a tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseken.

N

Tűzriadó gyakorlatok lebonyolítását és jegyzőkönyvben való dokumentálását is végezzük.

N

Közreműködünk az esetlegesen előforduló tűzesetek kivizsgálásában és azok hatékony megelőzésében.

Mi kötelező és mi nem?

A tűzvédelem sokak számára annyi, mint beszerezni a tűzoltó készülékeket, és a telephelyen tartani őket.

Ezen túl, azonban számos kérdés felmerül:

  • Hány tűzoltókészülékre van szükség a cégnél?
  • Mikor kell a tűzoltó készülékeket ellenőrizni?
  • Hogyan kell a veszélyes anyagokat tárolni, hogy ne okozzanak tüzet?
  • Milyen legyen egy tűzvédelmi szabályzat?

Rengeteg előírás, szabály van a tűzvédelem témájában, ezen felül kötelező az oktatás is és a szabályzatok, amelyeket csak tűzvédelmi szakember készíthet el. Mi segítünk Önnek eligazodni ebben a néha bonyolultnak tűnő világban.

9/2015. (III. 25.) BM rendelet alapján tűzvédelmi szakember alkalmazása, foglalkoztatása az alábbi esetekben szükséges:

Középszintű tűzvédelmi szakember foglalkoztatása

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt minimum havi 8 órában kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

a) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, forgalomba hoz, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, forgalmazott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg/liter mennyiséget, de legfeljebb 5000 kg/liter,

b) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, de legfeljebb 10 000 m2,

c) a gazdálkodó szervezet ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végez és a családtagokkal együtt a munkavégzésben résztvevő munkavállalók egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

d/a) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló, de legfeljebb 500 fő befogadóképességű helyiség található,

d/b) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, de legfeljebb 2000 fő, vagy

d/c) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt, de legfeljebb 100 fő.

Felsőszintű tűzvédelmi szakember foglalkoztatása

A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

a) a gazdálkodó szervezet főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság működtetésére kötelezett,

b) a gazdálkodó szervezet robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állít elő, dolgoz fel, tárol és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 5000 kg/liter mennyiséget,

c) a gazdálkodó szervezet tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárol és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló, összesített alapterület meghaladja a 10 000 m2-t, vagy

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,

d/a) amelyben 500 főt meghaladó befogadóképességű helyiség található,

d/b) amely összesített befogadóképessége meghaladja a 2000 főt, vagy

d/c) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

Egyéb

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum heti 40 órában, a (2) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

Jogszabályi háttér

A tűzvédelem alapvetően két területre tagozódik, az egyik tűzoltó-mentő-, a másik a megelőző tevékenység. A mindennapi életben egyre nagyobb jelentőséget kap a megelőzés, hisz ennek gondos tervezésével, az észszerű biztonság kialakításával mind több érték (emberi élet, vagyon) menthető meg.

Az 1996. évi XXXI. törvény (röviden: Tűzvédelmi törvény-Ttv.) III. fejezetének középpontjában a tűzmegelőzési feladatrendszer áll.

A tűzvédelem részletes szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg. E törvény fogalmi szinten rögzíti (4. § b) pont), hogy a tűzvédelem a tűz elleni védekezést jelenti, amely gyűjtőfogalom magában foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek biztosítását is.

Teljes körű szolgáltatás

Minden esetben egyedi tűzvédelemi megoldásokat kínálunk.

Szakértelem

Sokéves szakmai tapasztalattal és naprakész tudással rendelkezünk.

Gyorsaság

Felmerülő problémáit gyorsan és hatékonyan oldjuk meg.

Tűzvédelmi szabályzat

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Tűzriadó-terv

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet értelmében a Szabályzat mellékleteként Tűzriadó-tervet kell készíteni:

  • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
  • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
  • kereskedelmi szálláshelyre;
  • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
  • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
  • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Áraink

Árajánlatért keressen minket elérhetőségeinken!

Elérhetőségeink

Cím

Telefonszám

E-mail cím

Írjon nekünk!